Angel +: A Large-Scale Machine Learning Platform on Angel
Zhipeng Zhang,Jiawei Jiang,Lele Yu,Bin Cui
Frontiers of Data and Domputing . 2019, (1): 63 -72 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.007