Research on Edge Resource Scheduling Solutions for Computing Power Network
Li Mingxuan,Cao Chang,Tang Xiongyan,He Tao,Li Jianfei,Liu Qiuyan
Frontiers of Data and Computing . 2020, (4): 80 -91 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.04.007