Turbulence Modeling Based on AutoML
Ren Huiying,Wang Jing,Wang Yangang
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (4): 121 -131 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.04.010