Research on Unsupervised KPI Anomaly Detection Based on Deep Learning
Zhang Shenglin,Lin Xiaofei,Sun Yongqian,Zhang Yuzhi,Pei Dan
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (3): 87 -100 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.03.008