A Brief Review of Theory and Systematic Technologies for Big Data
Qiangsheng Hua,Zhigao Zheng,Zhenyu Hu,Zhiman Zhong,Changfu Lin,Feng Zhao,Hai Jin,Xuanhua Shi
Frontiers of Data and Domputing . 2019, (1): 22 -34 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.004