IA: An Interactive Analysis Service Management Engine in Scientific Data Cloud
Meng Zhen,Wang Xuezhi,Xie Zhimin,Hu Lianglin,Chen Zhiduan,Ma Juncai,Tong Jizhou,Zhang Yanling,Zhou Yuanchun
Frontiers of Data and Computing . 2020, (2): 31 -39 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.003