Innovative Application of Scientific Data Identification Based on Block Chain
Wang Shu,Yan Min,Liu Jia,Zhou Qihui,Guo Zhibin,Wang Yazhe,Zhou Yuanchun
Frontiers of Data and Computing . 2019, (2): 62 -74 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.006