Research On Domain Term Extraction Method Based on Deep Learning and Statistical Information
LI Zhenzhen,ZHONG Yongheng,WANG Hui,LIU Jia,SUN Yuan
Frontiers of Data and Domputing . 2022, (2): 87 -98 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2022.02.008