Application of Deep Learning in Medical Imaging Analysis: A Survey
Yu Yizhou, Ma Jiechao, Shi Dejun, Zhou Zhen
Frontiers of Data and Domputing . 2019, (2): 37 -52 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.004