A Survey on Clinical Oriented CT Image Denoising
PU Xiaorong,HUANG Jiaxin,LIU Junchi,SUN Jiayu,LUO Jixiang,ZHAO Yue,CHEN Kecheng,REN Yazhou
Frontiers of Data and Computing . 2021, (6): 35 -49 .  DOI: 10.11871/jfdc.10-1649.2021.06.003