Machine Learning Applications for Particle Accelerators
Chu Zhongming, Xiao Dengjie, Qiao Yusi, Wan Jinyu
Frontiers of Data and Domputing . 2019, (2): 110 -120 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.010