A Privacy Protection Method for IP Header Identifiers
ZHAO Ruibin,ZHANG Daode,YANG Shaoliang,JIANG Weiyu
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (3): 48 -58 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.03.005