High Performance Computing Framework Software——SC_Tangram
Xuebin Chi,Lian Zhao,Shanshan Wang,Jian Zhang,Jinrong Jiang
Frontiers of Data and Computing . 2019, (1): 11 -21 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.003