Big Data 3.0—The Key Technologies of Big Data in Post-Hadoop Era
Wanggen Liu,Yuanhao Sun
Frontiers of Data and Domputing . 2019, (1): 94 -104 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.010