Hotspots and Trend Analysis of Blockchain Applications in Internet of Things
LYU Hairong,JIANG Nan,XU Ruikun,ZHOU Rongchen
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (1): 34 -47 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.003